Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Everbloom® geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Everbloom® respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Everbloom®. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Everbloom® mag worden gekopieerd.